header banner
Default

BLOX | Nieuws: Omdat Bitcoin niet anoniem is, kunnen criminelen het niet gebruiken


Tijd om een veelgehoord misverstand uit de wereld te helpen. Bitcoin is niet anoniem, transacties zijn niet anoniem. Alles staat op de blockchain en is te traceren. Dus als je weer een nieuwsartikel leest over dat Bitcoin zo gewild is bij criminelen, dan zuigt die journalist uit zijn of haar duim, of zijn het gewoon domme criminelen.

Gebruikers op Bitcoin zijn pseudoniem

VIDEO: Here’s Why Bitcoin is NOT Anonymous (And what to do...)
Techlore

Bitcoin is namelijk pseudoniem. Een pseudoniem is een andere naam dan iemands echte naam. Het wordt vaak gebruikt door kunstenaars, schrijvers en andere beroemdheden om hun identiteit te beschermen. Een pseudoniem kan ook worden gebruikt door mensen die hun identiteit uit privacyoverwegingen willen verbergen.

Bij Bitcoin betekent dit dat de identiteit van de gebruikers van het netwerk niet openbaar is, maar ze op de blockchain bekend staan onder een andere naam, in dit geval een willekeurige reeks letters en getallen.

Verschil openbaar adres en privésleutel

VIDEO: Bitcoin is NOT anonymous... yet
ReasonTV

De combinatie van een openbaar adres en een privésleutel zorgt ervoor dat Bitcoin pseudoniem is. Het openbaar adres is openbaar, maar de privésleutel is geheim. De privésleutel is nodig om bitcoins uit een portemonnee te halen, dus het is belangrijk deze geheim te houden.

De blockchain is een publiek register van alle transacties die ooit zijn uitgevoerd op het Bitcoin-netwerk. Elke transactie is gekoppeld aan een openbaar adres, dat kan worden gebruikt om de identiteit van de gebruiker te achterhalen.

Hoe kan je Bitcoin transacties verbergen?

VIDEO: Unmasking Bitcoiners: CRIMINALS OR NOT?
Crypto Vagabonds

Er zijn gelukkig wel een aantal manieren om de identiteit van Bitcoin-gebruikers te verbergen. Een manier is om meerdere adressen te gebruiken voor elke transactie. Dit maakt het moeilijker om de transacties te traceren naar een enkele gebruiker.

Een andere manier is om een anonieme Bitcoin-mixer te gebruiken. Een Bitcoin-mixer is een dienst die de in- en uitgaande transacties van verschillende gebruikers vermengt, waardoor het onmogelijk wordt om de oorsprong en bestemming van de bitcoins te achterhalen.

Hoewel Bitcoin pseudoniem is, is het dus niet volledig anoniem. Met voldoende onderzoek is het mogelijk om de identiteit van de gebruikers van het Bitcoin-netwerk te achterhalen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als een gebruiker zijn identiteit aan een openbaar adres koppelt (delen op social media). Er zijn veel opsporingsbedrijven die niets anders doen dan de blockchain van Bitcoin analyseren.

Sources


Article information

Author: Zachary Oneal

Last Updated: 1697971922

Views: 664

Rating: 4.5 / 5 (95 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Zachary Oneal

Birthday: 2015-03-06

Address: 109 Villarreal Heights, Evanschester, AL 55633

Phone: +3721961149762612

Job: Article Writer

Hobby: Baking, Woodworking, Singing, Painting, Archery, Photography, Cycling

Introduction: My name is Zachary Oneal, I am a forthright, Open, Precious, valuable, talented, sincere, unwavering person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.