header banner
Default

Wat is de duurste garage in het land? Een garagebox onder het vernieuwde Albertplein in Knokke kost 315punt000 euro


Table of Contents

De garagebox bevindt zich onder het vernieuwe Albertplein in Knokke. — © Jeffrey Roos

315.000 euro. Daarvoor heb je op een heleboel plaatsen in ons land een uit de kluiten gewassen huis. Maar in Knokke-Heist is het de prijs van... een garagebox.

Garages in Knokke-Heist, daar moet je wat geld voor over hebben. Een kijkje op allerlei immosites leert dat je toch snel aan tienduizenden euro’s zit, hier en daar zelfs meer dan 100.000 euro. Maar deze spant de kroon wel. Minstens 290.000 euro betaal je voor een garage van 23,5 vierkante meter onder het nieuwe Albertplein - Place m’as-tu-vu in de volksmond - in Knokke-Zoute. Minstens een van de boxen wordt verkocht voor 315.000 euro. 

Vastgoed is natuurlijk ook razend duur in Knokke-Heist - de gemiddelde prijs voor een huis bedraagt er 860.685 euro - maar de prijs van die garagebox is enorm duur. Ter vergelijking: voor die prijs kun je elders zowel appartementen als huizen kopen. Een appartement in West-Vlaanderen kost je gemiddeld 283.847 euro, een huis in de provincie Limburg 296.266 euro.

Albertplein

Niet toevallig bevinden die 150 parkeerplaatsen zich onder het Albertplein. Dat werd in 1908 aangelegd en onderging de voorbije jaren een metamorfose. Met als uitschieter: de glazen koepel, een architecturaal staaltje van wereldniveau. Op de opening is het nog even wachten, maar ondertussen staan de garageboxen eronder wel al te koop en zijn ze allemaal opgeleverd.

LEES OOK. Albertplein in Knokke-Heist krijgt charme van weleer terug dankzij glazen koepel: “Plein onderging grootste metamorfose in de geschiedenis”

“De prijs is voornamelijk bepaald door vraag en aanbod”, klinkt het bij PSR, de projectontwikkelaar van Jan De Nul Group. “Rond het Albertplein en onder de aanpalende gebouwen is er heel weinig tot geen mogelijkheid om te parkeren. De vraag was dan ook heel groot.” Bijkomend werd volgens PSR ook rekening gehouden met “de lasten die verbonden waren aan het project”. Daarmee wordt onder meer de heraanleg van het plein, de wegenis en riolering en de bouw van de koepel bedoeld.

Sources


Article information

Author: Eric Williams

Last Updated: 1700093042

Views: 1138

Rating: 3.9 / 5 (89 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eric Williams

Birthday: 1931-12-08

Address: 6212 Christopher Trace Apt. 900, Morenoview, CT 10473

Phone: +4045925163695578

Job: Pharmacist

Hobby: Quilting, Traveling, Graphic Design, Kite Flying, Hiking, Cycling, Video Editing

Introduction: My name is Eric Williams, I am a Determined, expert, frank, dedicated, welcoming, unswerving, multicolored person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.