header banner
Default

"Deepfakes" er i ferd med å spre seg, så hva ville du tenkt om du så en kjent skuespiller i en pornovideo?


Forsker: Pornografiske deepfake-videoer skader kvinner

Det er ikke myndigheter eller organisasjoner som blir hardest rammet av deepfake-videoer. Det er kjente kvinner.

Videomanipulasjonen av Jennifer Lawrence med Steve Buscemis ansikt gikk viralt tidligere i år.
  • Vilde Bratland Hansen

Hva ville du tenkt dersom du så en kjent skuespiller opptre i en pornovideo? Ville du sendt den videre til en venn? Tatt deg selv i å bli sjokkert?

Eller er du en av dem som ville sett innholdet med et kritisk blikk fordi du har lest eller hørt om fenomenet deepfake?

Les hele saken med abonnement

Sources


Article information

Author: Sarah Lewis

Last Updated: 1698247204

Views: 1139

Rating: 4.1 / 5 (30 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sarah Lewis

Birthday: 2013-02-19

Address: 561 Kathleen Union Apt. 991, Rogersland, NE 71195

Phone: +3685320848841865

Job: Article Writer

Hobby: Bird Watching, Drone Flying, Card Collecting, Coin Collecting, Cooking, Mountain Climbing, Painting

Introduction: My name is Sarah Lewis, I am a valuable, resolved, multicolored, priceless, cherished, intrepid, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.