header banner
Default

Als de SEC geen rechtszaak tegen Ripple had aangespannen, wat zou de waarde van één XRP-token zijn geweest?


In december 2020 werd Ripple Labs, de organisatie achter de XRP-cryptomunt, aangeklaagd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). De SEC beweerde dat Ripple een ongeregistreerde effectenaanbieding had uitgevoerd, waardoor miljoenen dollars aan illegale inkomsten werden gegenereerd. De nasleep van deze beschuldigingen resulteerde in een aanzienlijke verstoring van de XRP-markt, met name op de Amerikaanse cryptobeurzen.

Na de aanklacht besloten grote handelsplatforms, waaronder Coinbase, om de handel in XRP op te schorten. Deze actie betekende een aanzienlijke klap voor de beschikbaarheid en zichtbaarheid van de munt, wat uiteindelijk de prijs negatief beïnvloedde. Als resultaat hiervan daalde de waarde van XRP aanzienlijk, en de potentie om te concurreren met andere hoogvliegers in de cryptomarkt zoals Bitcoin en Ethereum leek ver weg.

In dit artikel zullen we dieper ingaan op een hypothetisch scenario: wat als de SEC Ripple niet had aangeklaagd? We gaan speculeren over de mogelijke waarde van XRP zonder de rechtszaak en de daaropvolgende gebeurtenissen. Het is belangrijk om op te merken dat de wereld van cryptocurrency onvoorspelbaar is en volatiel van aard. Toch zal dit artikel proberen een beeld te schetsen van de potentie die XRP had kunnen hebben, en de groei die het had kunnen doormaken als de SEC-aanklacht er nooit was geweest.

XRP presteerde uitermate goed vlak voor de rechtszaak

Vlak voor de SEC-aanklacht in december 2020, bevond XRP zich in een optimistische fase en had het een aanzienlijk momentum opgebouwd. De munt had een sterke opwaartse trend opgebouwd en bereikte een prijs van rond de $0,70. Dit was een belangrijke mijlpaal, gezien het feit dat XRP aan het begin van het jaar nog op een veel lagere waarde werd verhandeld. De dynamiek was positief, ondersteund door een algemeen gunstig sentiment in de cryptomarkt. Echter, dit gunstige klimaat werd abrupt verstoord door de onverwachte aanklacht van de SEC.

Potentiële Groei van XRP: Een Vergelijking met Ethereum’s Prijsontwikkeling

VIDEO: XRP Price at $100 Instantly After Lawsuit?
Hey There, Glen Here!

Om de mogelijke waarde van XRP zonder de SEC-rechtszaak te bepalen, is het inderdaad zinvol om te kijken naar de prijsontwikkelingen van andere toonaangevende cryptocurrencies, zoals Ethereum en Bitcoin. In december 2020, toen de SEC-aanklacht werd aangekondigd, kostte Ethereum gemiddeld tussen de $600 en $700, terwijl Bitcoin de $20.000 overschreed op weg naar nieuwe recordhoogten.

Fast forward naar nu, en de prijs van Ethereum heeft een aanzienlijke stijging doorgemaakt, met een huidige prijs rond de $1900. Dat is bijna een drievoudige toename in waarde. Als we deze groeipercentage toepassen op XRP, dat vlak voor de SEC-aanklacht werd verhandeld op $0,70, zouden we kunnen inschatten dat de waarde van de XRP-token mogelijk ook verdrievoudigd zou kunnen zijn in deze periode. Dat zou betekenen dat 1 XRP-token nu ongeveer $2,10 waard zou kunnen zijn, als het de groei van Ethereum had gevolgd.

.10 per XRP is realistisch

VIDEO: What Happens if XRP WINS The SEC Lawsuit? (XRP Strategy)
The Crypto Factor

Dit scenario – dat de waarde van XRP had kunnen verdrievoudigen tot ongeveer $2,10 – is absoluut niet onrealistisch, als we bedenken wat er had kunnen gebeuren als Ripple niet was aangeklaagd door de SEC. De cryptomarkt heeft sinds december 2020 als geheel een sterke groei doorgemaakt, en veel toonaangevende cryptocurrencies hebben hun waarde in deze periode aanzienlijk verhoogd. Als XRP de kans had gekregen om mee te liften op deze golf van groei, zonder de onzekerheid en negatieve publiciteit die voortvloeide uit de SEC-rechtszaak, had het heel goed een vergelijkbare toename in waarde kunnen zien.

Volgens marktanalisten kan dit scenario daadwerkelijk werkelijkheid worden: als de rechtszaak gunstig uitpakt voor Ripple, is het realistisch om te verwachten dat de XRP-prijs kan stijgen naar een niveau rond de $2,10 per token.

Gratis 20 euro aan Crypto

VIDEO: If XRP/Ripple Loses The Lawsuit, This Is What We Should Expect.
CryptoTV

Wil je de cryptowereld betreden en wellicht Bitcoins kopen? Dan hebben we geweldig nieuws voor je! Dankzij een speciale deal tussen Newsbit en Bitvavo, een van de meest toegankelijke en gebruiksvriendelijke crypto beurzen in Europa, krijgen onze lezers een exclusieve aanbieding.

Als je je aanmeldt bij Bitvavo via de onderstaande knop, ontvang je niet alleen 20 euro gratis, maar betaal je ook geen handelskosten over je eerste 10.000 euro aan transacties.

Sources


Article information

Author: Denise Villanueva

Last Updated: 1699464363

Views: 960

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Denise Villanueva

Birthday: 1955-06-17

Address: 373 Rachel Station, Elizabethborough, VT 38555

Phone: +4893956591985866

Job: Firefighter

Hobby: Rock Climbing, Puzzle Solving, Coffee Roasting, Cross-Stitching, Sewing, Running, Sculpting

Introduction: My name is Denise Villanueva, I am a exquisite, forthright, multicolored, accessible, esteemed, Open, resolved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.