header banner
Default

Zorg dat chiropractor Nikki Robinson je helpt om rugklachten te voorkomen


Table of Contents

23 augustus 2023 om 13:45 Zakelijk

EDE Met focus op een persoonlijke aanpak helpt chiropractor Nikki Robinson al haar patiënten van talloze soorten pijnklachten af. Ze keert in september met een eigen praktijk terug in Ede, nadat ze twee jaar in Nijmegen werkzaam is geweest. Maar wat doet een chiropractor nou precies?

door Job Oldegbers

Talloze pijnklachten passeren in de praktijk van Nikki Robinson de revue. De Zuid-Afrikaanse, die in Engeland studeerde en daarna in Ede terecht kwam, is als chiropractor gespecialiseerd in het behandelen van rugpijn, nekklachten en andersoortige klachten die met bijvoorbeeld gewrichten te maken hebben.

PERSOONLIJK

VIDEO: Rugby Player Gets First Time FULL BODY Adjustment *Funny Reaction*
USA Chiropractic Neck & Back Pain Relief

Op een persoonlijke manier helpt ze haar patiënten verder. ,,Ik kijk niet alleen naar de pijnklacht, maar naar de persoon mét de pijnklacht. Ik luister naar het verhaal van de patiënt en probeer de behoeften zo goed mogelijk te begrijpen.”

Volgens haar ervaren veel nieuwe patiënten chiropractie als iets onbekends. ,,Dat snap ik ook wel. In Nederland wordt het ook een beetje in een alternatief hoekje gedrukt en we worden ook wel de ‘krakers’ genoemd. Begrijpelijk, maar als chiropractoren kunnen we onze patiënten echt verder helpen”, zegt ze.

GEWRICHT

VIDEO: *EXTREMELY LOUD* Chiropractic lower Back CRACKING On Makeup Artist & Extreme TMJ CRACKS
USA Chiropractic Neck & Back Pain Relief

Bijvoorbeeld als iemand ten einde raad is van de onophoudelijke pijn in het lichaam. ,,Soms kunnen artsen en fysiotherapeuten niet helpen, omdat een fysio bijvoorbeeld vooral naar spieren kijkt. Als iemand dan bij mij terechtkomt kijken we op een andere manier naar het lichaam, want de pijn kan veroorzaakt worden door een verkeerde houding of door een gewricht wat niet goed functioneert.” 

Het belangrijkste is volgens Robinson om die functie weer ‘correct’ te krijgen. ,,En ik heb er ongelooflijk veel zin in om dat vanaf september weer in Ede te doen.” Een afspraak bij Nikki Robinson is daarom ook niet ‘even behandelen’ en dan weer weg. ,,Ik zorg er altijd voor dat de patiënt zich altijd gehoord voelt. Want ook dat is belangrijk om lekker in je vel te zitten”, zegt ze.

KLIK

VIDEO: LA LASH ARTIST 1ST TIME CRACKED!
DrJason

Haar praktijk aan de Oude Bennekomseweg 1 in Ede opent vanaf maandag 4 september. ,,In het verleden werkte ik ook in Ede. Dat beviel heel erg goed en ik voelde me meer dan thuis hier.” Om verschillende redenen vertrok Robinson voor twee jaar naar Nijmegen, maar een terugkeer naar Ede zat er volgens haar altijd al in.

Kijk voor meer informatie op www.chiropractierobinson.nl 

Dit artikel wordt u aangeboden door Chiropractie Robinson. Ook profiteren van het grote bereik van de print- en online kanalen van Ede Stad.nl? Neem dan contact op met Frans de Kleuver (06-55780474, [email protected]) of Dick van Laar (06-55706843, [email protected]).

Sources


Article information

Author: Meredith West

Last Updated: 1703829362

Views: 637

Rating: 4.2 / 5 (117 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Meredith West

Birthday: 1997-06-27

Address: 308 Walter Hollow Suite 952, Andersonton, SC 35364

Phone: +4733937233068803

Job: Artificial Intelligence Specialist

Hobby: Animation, Running, Playing Chess, Meditation, Poker, Stamp Collecting, Astronomy

Introduction: My name is Meredith West, I am a irreplaceable, cherished, steadfast, clever, resolved, Determined, strong-willed person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.